[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 84r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
WJE Jhan van wome Jhan stasin quintin heineman Jakemiin Jacobs Jhan de hane stasin prillin endeJhan hallin
koke scepenen te maercheem Jn dien tiden doen tewetene alle den ghonen die dese lettre zullen zien Jof horen
lesen dat comen vor ons braem roelac en(de) kateline siin wetteleke wijf . en(de) hebben wel en(de) wetteleke beset -
mervrauwen der abedessen en(de) den couente van den cloostere van maercheem ter petancse b[oe]uf elleuen scel
le parisise sjaers aerueleker rente staende vp twe linen en(de) ene halfue lands ligghende binder prochie va(n)
maercheem en(de) binden ambachte miins heren van maercheem namelike tusscen lammin shogghes en(de)
Jacob heinemans lande streckende zuut en(de) noort tote vp den maerlepit vor Jacob prillins zvutwaert
ouer de strate Jn rechter laghe ouer elleuen scele parisise sjaers dewelke die miin vrauwen en(de) tcouent
vors. hadden vp braem roelaex lant ligghende binder prochie van maercheem en(de) binden ambache miins he
ren vors. namelike ter stede daer braem roelac wonende es te gheldne dese voers. rente dene helt te sinte
baefs messe die eerst comen salen(de) dander helt ter lichtmesse daer na volghende en(de) also vort van Jare te Jare
en(de) van terminen te terminen ewelike en(de) earuelike ghedurende jn kennessen der wareden so hebben wie
scepenen voers. dese lettre ghezeghelt met onsen zeghelen vthanghende Dit was ghedaen Jnt jaer ons here(n)
als men screef dusentich drie hondert ende sestich vp sinte Jans dach jnde medewintre daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]