[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie jacob de corenloze franchois de poorter franchois werijn franchois reyfijn En(de) wouter claewe sceipenen vander poort van veurne
doen te weitene allen lieden dat aertuer veize En(de) joncvrouwe lisebette zijn wijf camen voor ons En(de) gauen vp wel en(de) wettelike met
halmen en(de) met ghiften jan den wilden en(de) alebracht buzerucghen als dischmeesters vanden dissche binder keerke van zinte
denijs binder vors. poort En(de) tsuors. dischs bouf vichtiene scellinghe En(de) viere penninghe par. siaers Eweliker Renten dats
te weitene dartiene scellinghe En(de) vier penninghe par. siaers onder de de stede daer beatrise van ghents wilmeer Reueinde
was staende binder banliewe van veurne inde oostpoort benoorden der strate boosten naest der stede daer jan heyneman nv
wonende es die wilmeer diederijcs damhouders was En(de) twee scellinghe par. vp de stede en(de) ounder de stede daer diede
rijc ghizelijn nv wonende es die gillaerde heerkijns was staende boosten naest der vors; stede die betrisen van ghents
was En(de) altons gheloueden zij deize vors. Ewelike Rente te warandeerne naer wetten vander vors. poort den vors. disch
meesters tsuors. sdischs bouf. Jn oorconsceipen van deizen dinghen hebben wie sceipenen vors.onze zeiglen ghehanghen an
deize l(ett)re ghemaect Jnt jaer ons heren duzentich driehondert viue en(de) zeiuentich den vierden dach van december


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]