[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 61r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
Wie wouter van woemen . clais bloeminc . Joris stalin . Lammin de hoekere . Jehan prillin . Arnout zuan
kaert . ende Gillis gosin . Scepene van merchem . doen te wetene tollen den gonen die dese lettre sullen zien
ende horen lesen . dat Lambracht lodewiic . ende maroie ziin wiif camen vor ons ende gauen wettelike ghifte
Jehan louwers . van drie jemete lants lettel min of meer . die tue jemete ende en vierendel ligghende bewesten
zinen houe . ende drie vierendele be[tu]ort endende an zinen boengaert . binder proghie van mercheem . ende
binden anbachte miere vrouwe der camerlinghinne van vlaendre quite arue . Ende die vorzeide lambracht
ende maroie ziin wiif gheloueden dien Jehan louwers te wette tie warne Jeghen elken mensce te zinen
vrien eghindoeme . Ende die Jehan louwers gaf weder dat zelue lant lambrachte lodewike ende maroien zienen
wiue tenen ewelike cense ome vichtiene sceleghe parizize syaers te gheldene telker zinte baues messe . ware
oec dat zake dat en paiiement tander achter haelde onvergouden zo moechte die Jehan vorzeit of die gone die
desen chartre brochte slaen hant an tvorzeide lant . ende noten ende ploten als zine propre aruachtigheide
zonder andre wettelicheide der toe te doene . omme dat wie willen dat dit zi vast ende ghestade zo hebbe wie
scepene vorzeit dese lettre ghezeghelt met onzen zeglen vthanghende . Dit was ghedaen Jn tiaer ons heren
als men screef .m(°).ccc(°). ende ; xxiii. vp den dach van der vigilie zinte andries -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]