[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 113 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin en(de) die te c(o)m(m)ene siin Dat jan dibbout ende meg(r)iete siin sin wyf hebben ghegheuen
in Pure aelmoesenen ende om(m)e( )goede mire vrouwen der p(r)ieusen ende den c(on)uente van den hospitale mire
vrouwen sente marien van Gheroudsberghe . vij . Dachwant Erfachtegheden in allen den
ghelaghen dat si gheleghen siin binnen der prochien van zaveldinghen in allen den manieren
dat hier naer volghet besc(r)euen Dats te wetene een buure gheleghen toedenbrouc op
steuins Coute(re) neven den mersche van lobes in deen side en(de) ser hergoets m(er)sche van schendelbeke
en(de) arnoud weitins mersche in dander side / ende ende . iij . dach want gheleghen teuver
[bay] voerde neven alaerd louwers lande ende annekins liuen lande Ende es te wetene ware
dat sake dat yemen enech onghebruuc dade mire vrouwen der p(r)ieusen en(de) den c(on)uente
voers van desen voers vij . dachwanden Erfachtegheden van jans weghen voeren
ghenomt soe hebben jan ende meg(r)iete sin wyf voers verkint ende verlijd van nu
tot si dan waren sculdech wettelik(er) scout mire vrouwen der p(r)ieusen ende haren c(on)uente
voerenghenomt ofte den ghenen die dese Cyrog(r)aphie brinct . vij . lb ouder grote[r]
Coni(n)x torn elken ouden groten Coni(n)x torn gherekent en(de) . j . s ofte de werde der af in
ande(re)n munten ende dit te gheldene in ghereden Penninghen te mire vrouwen en(de)
scouents wille voers ofte schens wille die dese Cyrog(r)aphie brinct Ende al dit
hebben hemlieden jan ende meg(r)iete sin wyf voers gheloeft en(de) hem seluen ende
ouer hare naer com(m)elinghe( )ende hebbenre hemlieden ouer bewyst en(de) in handen
gheset al dat goet dat si hebben ofte hebben meughen soe waer ofte in soe [wat] [m]anieren
dat gheleghen es ofte gheleghen mach sin binnen poerten ofte der buten Hier
ouer waren jan Cornut scepene van gheroudsberghe ende symoen de pelt
ghezuoerne Dit was ghedaen jnt jaer dat men seit m iij C xlj den xvj den dach
van der maent van maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]