[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
kenlijc sij allen lieden dat ic broeder michiel calconen prioor der predicaren in
ypre hebbe ontfanghen van der stede van ypre viue en(de) twintich ponden parisisen van
den paymente van medewintere bi causen en(de) reco(m)pensacien van der assise Jn tekene
der warede so hebbe ic broeder michiel voors dese lettere gheseghelt metten seghele
van miere officie Ghedaen int Jaer ons heren dusentich drie hondert en(de) neghen
en(de) neghentich den vichtiensten van lauwe maent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]