[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1396 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii Claus vanden mortere Ende Claus van winegheem Scepenen in Antwerpen maken cont / dat voire ons quamen her Rombout vanden hoede pytanchier Jnt
godshuys van Sente michiels tantwerpen her peter stommeliin priester alse meyere vanden Capellanen die grote distributie heffen Jn ons(er) vrouwe(n) kerke tantwer
pen ende broeder arnout vrient minister vanden broede(re)n vander derder oerden(en) van S(ente) fransiscu(s) Jn antwerpen in deen partie Ende laureins volcmaer die men
heet laureins vanden ghoere Jn dande(re) partie Ende bekenden Jn beiden partyen dat de voirs her Rombout her peter stommeliin / ende de voirs broed(er) arnout
vrient / ghegheuen hebben en(de) gauen terue ende Jn erfliken Rechte / den voirs laureinse en(de) sinen nacomelinghen te houdene ende eeuwelec te ghebruykene Een
huys metten gronde plaetsen endemet al datter toe behoert / van vore tot achter gheheeten den wituoet ghestaen opten houc vander corternuwestraten
naest den huyse gheheeten den hane alsoe wii verstaen / Elcs Jaers omme viue ende veertich oude grote goet ende custbaer van munten sconincs van vranc
rike ofte de werde daer voire in ande(re)n goeden ghelde Jaerlike(r) ende erflike(r) Renten Te gheldene ende te gheuene vanden voirs laureinse volcmaer en(de) van
sinen nacomelinghen den voirs pytanchier / meyere en(de) minister die nv siin ende naemaels wesen zullen / altoes ter voirs pytanchien capellane(n) ende
ter voirs broede(re)n vander derder oerdenen behouf alle Jare opten kerssauond / Dats te wetene dat van deser voirs erflike(r) Renten de voirs pytanchier
die nv es ende namaels wesen sal ter voirs pytanchien behouf alle Jare heffen sal ende sculdich sal siin te heffene twintich oude grote der munte(n) voirscr(euen)
It(em) de voirs meyere vanden capellanen die nv es ende namaels wesen sal ter voirs capellanen behouf alle Jare viue oude grote der munte(n) voirscreue(n)
Ende de voirs broede(re)n vander derder oerdenen van S(ente) fransiscu(s) alle Jare twintich oude grote der munte(n) voirscr(euen) / Voirdane Soe gheloefde voirghe
noemde laureins / dat hi en(de) sine nacomelinghen voertmeer alle Jare betalen sullen en(de) ghelden alle den ande(re)n commer ende chijs die meer vten
voirs huyse met siinre toebehoerten gaen mach sonder mindernisse oft afcortinghe vanden voirs viue en(de) veertich ouden groten tsiaers erflike(r) Rente(n)
Jn kenness(en) van desen l(ett)ren bezeghelt met onsen zeghelen ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef . m . CCC . neghentich en(de) Sesse den twintichste(n) dach ap(ri)lis

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]