[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1397 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Claus van winegheem . Ende Jan vanden lare Scepenen in Antwerpen maken Cont dat vore ons quamen . Jan de moelnere lake(n)make(re) in deen
p(ar)tie . Ende Claus de grise die me(n) heet Claus boenaert in dande(re) p(ar)tie . Ende bekenden onderlinghe in beide(r) p(ar)tien . dat de vors Jan de moelnere
ghegheue(n) heeft en(de) gaf terue en(de) in erflike(n) rechte . den vors Clause den grisen en(de) sine(n) nacomelinghe(n) . te houdene . en(de) Eeuwelec te ghe-
bruykene . Drie Cameren mette(n) houe lande gronde . en(de) met al datter toe behoert / ghestaen en(de) gheleghe(n) . buyte(n) sente Jorijs poerte . ane
den dryesch . tussche(n) des selfs Claus grisen hof en(de) land . dat hem te vore(n) toebehoerde . in deen zide en(de) Jan boydens huys ende
hof in dande(re) zide alsoe zij ons zeiden . Elcs Jaers om(m)e Twee gulden pen(n)inghe dieme(n) heet gulden hallinghe . goet en(de) Custbaer va(n)
goude en(de) va(n) ghewichte . Ofte de weerde daeraf in goede(n) ander(en) ghelde . ghelijc alsme(n) telke(n) daghe van gheldene . binne(n) Antwerpen
ghemeenlec vore Chijs gulden hallinghe . gheuen en(de) neme(n) sal . Jaerleke(r) en(de) erfleke(r) rente(n) . Te gheldene en(de) te gheuene vanden
vors Clause den grysen en(de) van sine(n) nacomelinghen . den vors Janne den moelnere . en(de) sine(n) nacomelinghe(n) . alle Jare deen
helft daeraf op sente Jans dach baptiste(n) in midde(n) zomere . en(de) dande(re) helft opde(n) kerssauond . voert gheloefde Jan de moelnere .
den vors Clause den gryse dese vors drie Came(re)n . met houe lande gronde . ende met al datter toe behoert / te waerne . En(de)
vry en(de) quite te houdene en(de) tontheffene talle(n) daghen . van allen ande(re)n Chise oft com(m)ere . die daer anders op siin mochte
in enegher manie(re)n . Soe dat Claus de grise vors en(de) sine nacomelinghe . niet meer daeraf gheue(n) en sele(n) noch sculdich en siin
te gheuene . Dan de vors Twee Chijs guldene hallinghe . elcs Jaers erfleke(r) rente(n) . Ende hier vore heeft de selue Jan de moelnere
al nv verbonden en(de) te pande gheset / de vors Twee Chijs guldene hallinghe tsiaers erfleke(r) rente(n) . die he(m) Claus de gryse nv
Jaerlex gheuende blijft . alsoe vors es . Ende mids desen gheloefde de vors Claus de gryse . binne(n) drie Jare(n) nv naest comende
ane de vors Came(re)n en(de) hof te vertym(m)ere . Twee ponde vlaemsche grote in openbare beternissen daeraf En(de) om(m)e die
tym(m)eringhe alsoe te voldoene . Soe verbant / Claus de gryse vors . en(de) zette te pande / hem selue(n) en(de) alle siin goed . Jn kennisse(n) van
desen l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen . Ghegheue(n) int Jaer ons hee(re)n . alsme(n) screef . m . CCC . neghentich ende Seuene . viere
ende twintich daghe in meye .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]