[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1346vier recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj jan wilmaer en(de) willem noese scepenen(n) jn antw(er)pen maken cont dat vore ons qua(m) een Eer-
sam man mijn her Godeuerd vand(er) dilf Ridd(er) . En(de) bekende dat hi om ene sum(m)e ghelds die
he(m) al es v(er)goude(n) v(er)cocht( )heeft wetteleke den minist(er) en(de) den co(n)uente d(er) brude(re) vand(er) derdd(er) or(denen) sente f(ra)nciscus in antw(er)pen die zeuene scellinghe paime(n)ts siaers Ene(n) capoen ende
ene hinne jaerlijcs cheins . die de vors. minist(er) en(de) co(n)uent jaerlijcs sculdech ware(n) en(de) tegheldene
plaghen den vors. he(re)n godeu(er)de en(de) mier vrouwe(n) katline(n) sine(r) wiue van ene(n) huise ghe-
staen acht(er) d(er) vors. brude(re) hof in de nuwest(ra)te( ) bid(er) stadporten / den welken vors. cheins de vors.
mijn her Godeuerd quite scout met alden rechte dat hi en(de) mijn vors. vrouwe sijn wijf houdede
waren ane huis en(de) grond en(de) ane dat daer toe hoert . voert so gheloefde de selue mijn h(er) godeu(er)t
desen vors. cheins tewaerne den vorseiden brude(re)n quite en(de) los van allen cum(m)e(re) en(de) calaen-
gen jaer en(de) dach jeghen alle de ghene die hen rechts daertoe v(er)meten mochten . en(de) terechte
com(en )willen . Jn ken(n)essen van desen lette(re)n beseghelt met onsen zeghelen . Ghegheue(n) Jnt jaer ons
he(re)n( ) alsm(en) screef . m . ccc viertech en(de) sesse des maendaegs vore sente lucas dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]