[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N527r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
wje lambrecht de bere johan van breinen stacin de vos clais cruke en(de) pieter stacin scepenen mire vrouwen
der abbedessen van messine jn zuutscoten en(de) jn noorscoten jn dien tiden doen te weitene allen den ghonen die
dese lettre zullen zien of horen lesen dat fransois croeselin portre jn ypre heift ghecocht en(de) ghecreghe(n)
te sinen bouf en(de) te sijns hoirs bouf jegh(en) masine van den walle portre jn ypre viere ymeite twe linen en(de)
ene halue en(de) twintich roeden lants litel min of litel meer ligghende binnen der proghie van noorscoten
namenachtelike binnen der vierscare voors dats te weitene jn al zulken paertselen als hier naer volghet
al voren jn poesele jn den oost brouc viere linen en(de) veertich roeden litel min of meer tussche(n) fransois
croeselins lande an dene zide en(de) der wedewe en(de) der aeldinghe johans waghenaers lande an dander zide jtem
een half ymet litel min of meer jn den calewaert tussche(n) fransois croeselins lande an dene zide en(de) sdisch
van noorscoten lande an dander zide jte(m) een ymet en(de) viue roeden litel min of meer jn de noort deghede
tussche(n) fransois croselins lande an den zide en(de) stacin hein sons lande an dander zide jt(em) een half ymet litel
min of meer tussche(n) fansois croeselins lande an dene zide en(de) johans baens lande an dander zide En(de) ute al desen
voors lande gaet tiene scellinghe en(de) zeuen pene par sjaers erueliker rente(n) den couente van messine jte(m) een
half ymet en(de) ertich roeden west waert ouer de ypre jn der aeldinghe sense braems lande jte(m) twe linen
en(de) ene halue benoorden jan lauwers tussche(n) franse buulscamps lande an dene zide en(de) johan lauwers lande an
dander zide Ende ute desen tween linen en(de) ene halue gaet zeuentiene scellinghe en(de) zesse pene par sjaers erue
liker
rente den canoneken van messine jte(m) so heift die voors fransois croeselin ghecocht jegh(en) den voors
masine van den walle viere scelinghe en(de) tiene pene pars en(de) een hallinc sjaers erueliker renten de welke sijn
beset up de steide die kerstiaen vels was van al den welken voors lande en(de) rente die voors masin van den
walle
liet uulgouden en(de) wel betaelt en(de) heuets ghegheuen halm en(de) ghifte bede van den lande en(de) van
der rente den voors frasois croeseline wel en(de) wettelike naer costumen en(de) vsagen van der vierscare voors
en(de) heueets hem gheloft ghewaersceipe te warendeirne van allen calaengen jeghe(n) allen lieden behouden der
rente die hier voors es en(de) voort quite lant omme quite ghelt behouden mire vrouwen lantscout diere
ute
gaet jn orconsceipen van al den voors dinghe(n) en(de) bi versoukene van beden partien so hebben wie
scepene voors dese lettre gheseghelt met onsen zeghelen uuthanghende . dit was ghedaen jnt jaer ons
heren als men screef m.ccc. achte en(de) vichtich up den viere en(de) twintichsten dach van maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]