[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 52r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst heinric de vremnde ende Gillijs bierman Doen te wetene alen lieden dat comen es voor ons zustere Aechte
van loekerne ende heeft ghecocht ghecreghen wettelijke Redenliike en(de) wel vergouden Jeghen gillijse Jacops ende margrieten van
loekerne ziinen wetteghen wijue neghene ende tsestech roeden lands luttel mijn ofte meer gheleghen binnen vryheden vp de hoe(sercouter) tusschen gillijs smoedela(r)en lande an deen sijde ende heinrics lande van reghelsbrucghe an dande(r) sijde Ende van desen vors
lande so hebben hem de vors gillijs en(de) margriete ziin wetteghe wijf onthuut ende ontherft ende de vors zuste(r) aechte esser wettelijke
toe comen ende ingheherft naer zede Recht wet coustume en(de) vsaise vander poort van Aelst / Ende waert also dat in nacom(m)enden tijden
yement quame die der vors sust(r)e aechten ha(r)en oyre ende nacom(m)ers vandesen vors lande onghebruic dade ofte wilde doen ende zij daer
om(m)e cost ofte last hadden so mach de vors sust(r)e aechte ofte haer oyr en(de) nacom(m)ers dien last en(de) dien cost verhaelen en(de) verreken an een
dach wandt meersche gheleghen te hoese tusschen gillijs m(er)sche van reghelsbrucghe an deen sijde en(de) heinrix meersche van reghelsbrucghe
an dande(r) sijde Ende hier was altoe ghedaen dat men te alsulken stucken ghecoustumeert es te Doene naer wet en(de) coustume vander
poort van Aelst . Jn kennessen der waerheyt en(de) wte beeden en(de) neernsten versoucke van p(ar)tien so hebben wij scepen(en) bouenghenoemt
dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen wthanghtenden zeghelen Jnt Jaer ons he(r)en doe men screef Dusentich driehondert neghentech
ende zeuene den Elfsten dach van laumaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]