[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 060r
Historiek
origPlace O617r
settlement regioZottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij manne mins he(re)n van sottenghe(m) Gherart van bost Gherart van den b(er)ghe ende Gherart van reaghe maken Cont ende kenleec allen den ghenen die dese lettren se-
len zien ofte hoeren lesen Dat Gillis van waesb(er)ghe heeft ghecocht wettelike ende redelike jeghen mire vrouwen v(e)r(r)einwiuen een leen dat soe houdende was van
minen he(r) van sottenghe(m) in al den ghelaghe(n) dat gheleghen es in euenen ende in ghelde in de p(ro)chie van velseke / Ende te desen vornoemden leene es de voer
seide Gillis comen wel ende wettelike bi manigghen vanden he(r) ende bi wiesdoeme vanden manne(n) ende bi wille ende bi consente vanden wetteghen oir / Ende
heeft(er) af ghedaen al dat hi sculdech was te doene den he(r) en(de) der wet Ende dese voerseide manne Gherart van bost / Gherart vanden berghe / ende gher(art)
van reaghe hebbent voert kenleec ghemaect bi manigghe(n) vanden he(r) ende bi wiesdoeme vanden manne mins he(re)n andren mannen van sottenghe(m) . woutre(n) vanden
b(er)ghe / janne vander hoeuen / janne roesbeken / ende janne den groeten / Ende om(m)e dat dit vornoemde leen sal bliuen den voerseiden Gillise gheliec datt(er) vo
re ghesproken es / goet / vast / en(de) ghesetade / ende wel ghehouden teuweliken daghen hebbe wij manne vore ghenoemt mins he(re)n van sottenghe(m) / Gher(art) van bost
Gher(art) vanden berghe / Gher(art) van reaghe / woutre vande(n) berghe / jan vand(er) hoeuen / jan roesbeke / ende jan de groete dese lettren gheseghelt met onsen p(ro)pre(n)
Seghelen jn kenlecheden van waerheden / Dese kenleechede as ghedaen / ende dese lettren waren ghemaect ende ghegheuen int jaer ons he(re)n alse men
screef dusentech / drije hondert / ende twintech jaer / jn de maen die men heet maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]