[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 39r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van der poort van aelst doen te wetene allen lieden dat wij op tijt voerleden cochten ende ghe /
creghen Jeghen de vrouwe de meestesse van den hospitale taelst een dachwant erfs lett(er) men ofte meer gheleghen op
zauelvelt om zauel op te grauene . ende te haelne ten profite van der poort / ende so wanneer dat de zauel af ghe /
grauen es ender nem(m)eer sauels op te grauene en es so sal de vrouwe ende de meestesse van den vors hospitale we
der hare hant slaen ane hare voernoemde dachwant ers in den name van den vorseiden hospitale ende daer mede
haren vryen wille mede doen ten profite van den vors hospitale . ende om dat wij scepenen bouenghen kennen dese
vorscreuene dinghen ouer ons ou(er) onse nacomers ene ou(er) altghemeene van der poort van aelst So hebben wij bij
der orconscepen van desen l(ett)ren dese presente l(ett)ren gheseghelt huuthanghende / met den zeghel van salien der vorsei/
der poort van aelst . Ghegheuen den zeuenden dach in Octobre Jnt Jaer ons heeren doe men screef .m. CCC. zeue/
ne ende zeuentech

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]