[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N527r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
WJe johan covent johan heneman clais de rudder pieter waloys ende willem woytin . Sceipenen mire vrauwen der abbedessen van meessine
in nortscoten ende in zuutscoten jn dien tiden . Doen te weitene olle den gone die dese lettre sullen zien of horen leisen . Dat jacob pierin
heift ghecocht ende ghecreghen ter jonfrauwen ysabelen van kerky bouf . Nonne te meessine cheghe(n) jaken van den walle van boesinghe
ende cheghe(n) lizebetten zijn wijf . dertyen scele en(de) vier pene par siaers erveliker renten . ligghende binder vierscare mire vrouwen
vors in de proghye van nortscoten westwart ouer dypre . van der welker vors rente . De kinder van pieter den cupre sijn scoudich
ewelike en(de) ervelike tien scele en(de) tien peneghe par siaers . vp twe ymete lants ligghende jeghe(n) de woninghe der kindre johan
everaerts west waert ouer de strate tussche(n) der kinder johan lams lande an dene side . en(de) coppins van lo lande an dander side . jtem
johan clais everarts sone es scoudich . twe scelle en(de) . zes . peneghe par siaers erveliker renten . vp een vierendeel lants ligghende west
jeghe(n) de woninghe dies vors johan clais everarts soens tussche fence boyts lande an dene side en(de) clais everaerts clerx lande an
dander side . van der welker vors rente die vors jake ende lizebette sijn wijf kennen en(de) lyen wel betaelt en(de) wel vulgouden
ende hebbens ghegheuen halm en(de) ghifte wel en(de) wettelike na costumen en(de) vsagen van der vierscare mire vrauwen vors jacob
pierine jn de name van diere vors jonfrauwen ysabelen van kerky . Ende olle dese vors personen die dese vornomde rente scou
dich
sijn . sijn comen vor ons sceipenen vors ende hebben verkent ende belooft dese vors rente wel ende loyalike te gheldene
ewelike en(de) ervelike vp dit vornomde lant dien vors jacob in de name van der vors jonfrauwen ysabelen of den gone(n) die
desen schartre bringhen sal . te gheldene tenen payemente jnt jaer dat es te weitene te medewintre deerste die comen sal .
ende olso vort van jare te jaren ten payemente vors ewelike ghedurende . Jn ken(n)essen der wareiden en(de) bi versoukene van
partyen so hebben wie sceipene(n) vornomt dese l(ett)re gheseghelt met onsen propren seghelen vuthanghende . Dit was ghedaen
jnt jaer ons heren os me screef .m. ccc . viere en(de) zestich.

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]