[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 057r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst . Jan teerpenninc ende heinric de vremde . Doen te wetene allen lieden dat Jan licen de Jonghe heeft ghe-
cocht ende ghecreghen wetteleke Redeleke ende wel vergolden Jeghen . Janne loec den Jonghen en(de) Jeghen magrieten siin wetteghe wiif
twalef scellinghe par siaers erfeleker Renten te gheldene telken sente baefs daghe eeweleke durende . Ende dese vors twalef
scellighe par erfeleken hebben . Jan de loec en(de) magr straels siin wetteghe wiif vorgh . wettelec . beset en(de) bewiist op beede siin stede [?]
huus en(de) erue ghestaen ende gheleghen in en sompaerds houc tusschen pieters naghels huus ende erue ane deen side Ende Jan
coolbrands die men heet teld(er) ane dand(er) side . Ende de vors . Jan de loec en(de) magriet siin wetteghe wijf hebben dit voernoemde wet
teleke bewiis wettelec op ghedreghen scepenen in handen . en(de) hem lieden daer af onthuut en(de) ontherft ware dat sake . dat sij
dese vors erfeleke Rente ofte de ghene die tvoernoemde wettelec bewiis houden selen niet en golden elx Jaers eeweleke duerende
Janne licen voers . ende sine(n) nacomeren telken vors daghe . so soude de vors . Jan licen ofte sine nacomeren . slaen sine hant ane tfoers
wettelec bewiis ende dat houden noten ende ploten berghen ende dalen teeweleken daghen gheliic sine(n) properen goede . en(de) de vors jan de loec en(de) magriet siin wetteghe wiif vorgh en(de) hare nacomeren . en moghe(n) dit vors wettelec bewiis niet argheren en sij bij Concente van
den vors Janne ofte van sine(n) nacomeren . maer altoes beteren . Jn kennessen der waerheit ende wt beden en(de) versouke van partien
so hebben wij scepene(n) vorgh dese l(ett)ren gheseghelt met onsen properen zeglen wthanghende . Jnt Jaer ons heeren alse men screef
Dusentech driehondert ende zeuentech den zesten dach in loumaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]