[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1346 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj jan bode en(de) gielijs de scone(re) Scepene(n) jn antw(er)pen / maken cont dat vore ons q(ua)me(n) heinric van de(n) brueke En(de) ioncfrou-
we kateline sijn wettelec wijf in dene p(ar)tie / En(de) Gielijs van wineghem en(de) brued(er) ian van wineghe(m) sijn sone brued(er) vand(er)
d(er)der ordine(n) sente franciscus in dand(r)e p(ar)tie / En(de) bekenden dat de selue heinric en(de) joncfr. kateline sijn wijf / gheghe-
uen hebben terue den seluen gielise en(de) bruede(r) janne sine(n) sone hoer vijftehalue ghemete lands luttel meer ofte min
gheleghen in lillo / daer af dat wed(er) deel heeft jan sprongh / Dats te wetene elc ghemet alsoe v(e)r(r)e alset strect om elleue
oude grote tornoyse siaers dats te wetene den guldene(n) schilt vore sestiene grote torn. oft den guldene(n) hellinc vore
twelue grote torn. gherekent oft de w(er)de( )daer af in goeden and(r)en ghelde te gheldene alle jare vande(n) vors. Gielise
en(de) bruede(re )janne sinen sone en(de) van haren nacomelinghe(n) / den vors. heinrike en(de) ioncfr. katline(n) sine(n) wiue en(de) hore(n)
nacomelinghen . Op sente Bauen dach / Ende ware des lands meer ofte min dan voerseit es soe souden de vors. gielijs
en(de) brued(er) jan alsoe vele te meer oft te min ghelden na ghelande En(de) om de meerre zekerheide soe setten de vors.
Gielijs en(de) brued(er) jan toet ene(n) ond(er)pande ou(er) de vors. rente hoer huis ghestaen in de nuwest(ra)te met den houe die daer
toe hoert naest jans huis van camdonc in t(er) stad w(aer)t / Mede gheloefden de vors. heinric en(de) ioncfr. kateline sijn
wijf / den vorseiden gielise en(de) bruede(re) janne scadeloes en(de) onghemoyt te houdene van al dien dat die he(re) van de(n)
lande daer toe te segghene heeft ghehadt ten vorseiden lande toet op den dach van d(er) daten van d(ie)re l(ett)ren In ken
nessen van desen l(ett)ren beseghelt met onsen zeghelen . Ghegheuen int jaer ons he(re)n alsm(en) screef . M . ccc . viertech en(de) viue
des sondaegs vore onser vrouwen dach dien men heet annu(n)ciatio . jn de maent van Merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]