[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 035r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wii scepen(en) van aelst .. heinric de man en(de) jan [B]oist .. maken cont allen lieden .. Dat Cornillis de
forchiermake(re) heeft ghenom(en) teenen erffeliken cheinze ieghen Gherarde den splite(re) en(de) lieuine galioets meest(er)s vanden
goede vanden houe van sente kat(er)inen ene hofstat den vorseiden houe toe behoerende gheleghen ter hallen tusschen hein-
rics smoers ane deene zide en(de) heinrics langhen ane dand(er) zide om(m)e dertech oude grote Conincs tornoise tsiars erffeli-
ker Renten .. Te gheldene den houe vors elcs iars deene helecht te kerssauonde / en(de) dand(er) helecht te sente ians messe jn
midden zome(re) . En(de) ware dat sake dat namaels vonden worde datt(er) meer vteghinghe metten rechte dat soude cornillise
vors siin in mind(er)inghen van den vors dertech groten .. En(de) in dese vorseide hofstat es Cornillis vors wettelec gheeruet
na sede en(de) na costume vand(er) port van aelst bi den meest(er)s vors van tshoofs weghen vorghenoemt . Jn kinnessen d(er) waer
heit hebbe wij scepen(en) vorghenoemt dese lettre(n) ghezeghelt vthanghende met onsen zeglen .. Jnt iaer ons he(re)n doe m(en) screef
dusentech driehondert en(de) twee en(de) twintech des donresdaechs na ons(er) v(ro)wendach in spelmaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]