[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 179 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te commene siin dat jhan barneys heeft ghenomen in erffeleker renten jeghen jhanne van boute de helt
van enen erue dwelke dat gheleghen es in de hunneghem strate neuen liisbetten van akere huus en(de) erue in deen side ende ihan blideleuens huus
in dandere side en(de) dit om(m)e . x . s par siaers erffeleker renten alsulke par ende munte alse de graue van vlaenderen jaerliixs sal doen
ontfaen van sinen tseinse ende van sir renten ninnen binnen der poert van gheroutsberghe ende dese voerseide rente so moet ihan barneys vors
ofte siin oer ghelden in ghereden ghelde ihanne van boute voerghenomt ofte sine(n) oere elkes siaers telken kerssauonde naest commende ende ombegrepen
tote telken onser vrouwen daghe licht messe daer naest volghende vergouden te sine ende alsoe voert van jare te jare euwelike en(de) emmer
meer durende ende waerd alsoe dat ihan barneys vorseit ofte siin oer ofte de ghene die tvors erue houdende selen siin niet ne gouden
de voers rente elkes siaers ihanne van boute vorghenomt ofte sinen oere telken kerssauonde ende onser vrouwen dach licht messe
daer naest volghende ouer leede eer dat dan de voerseide rente vergolden ware . dat dan ihan van boute vors ofte siin oer souden
moghen haer hant slaen ane de voers heelt van den erue in al der mannieren dat gheleghen soude siin ende ane al datte(re) vp ware
erd uast ende naghele uast en(de) houdent euwelike paysiuelike gheliic haren ande(re)n prope(re)n goede sonder callange van yemene alse
waer bi datte(re) ihan barneys vors no sin oer no de ghene die tvors erue houdende souden siin nemmermeer negheen rande
recht der ane Clammeren heesschen no ghecrighen en souden moghen hen ware bi den wille ende consente van ihanne van boute
vorghenomt ofte van sinen oere ende voert so moet ihan barneys vorseit ende siin oer ghelden elkes siaers dat meer boen vten
erue vors gaet ten daghe dat ualt sonder de voerseide rente te minderne ten welken erue vorseit ihan barneys vorseit c(o)m(m)en
es ende der jnnegheerft wel ende te wette ende heefte(re) al af ghedaen dat hire af sculdech was te done bi wette naer sede costume
ende vsage van der poert van gheroutsberghe behouden allen den vorwarden vorsc(re)uen dit was ghedaen jnt jaer doe men
screef m . ccc en(de) lvj den xv . sten dach van marte hier ouer waren joes van lammersvelde en(de) gillis gaffelkin scepenen
van gheroutsb(er)ghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]