[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1346ter recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj jan van dorne Ridd(er) En(de) Gilijs de scoene(re) scepene(n) jn antw(er)pen maken cont dat vore
ons qua(m) heinric vanden brueke . En(de) bekende dat hi om ene sum(m)e ghelds daeraf hem es
gnoech ghedaen / V(er)cocht heeft wetteleke meest(er) janne peters den tim(er)man viere ghe-
mete lands omme min viue en(de) twintech roeden gheleghen in lillo op den ghemene(n) mour
daeraf dat wederdeel es brud(er)s jans van wineghe(m) brud(er) vand(er) derder ordine(n) sente
f(ra)nciscus / dat welke land de vorseide heinric quite scout tes vorseids mest(er)s( )jans be-
hoef en(de) bekende dat hi selue en gheen recht daer ane en behilt En(de) dat gheloefde hi
tewaerne den vorseiden meest(er) janne quite en(de) los van alre acht(er)stelre dicagen en(de)
van allen andren cum(m)e(re) die daeroep mochte ghegaen sijn tote opden dach vand(er) daten
van derre lette(re)n( )/ Jn kennessen van desen lette(re)n beseghelt met onsen zeghelen . Gheghe
uen Jnt Jaer ons he(re)n alsm(en) screef . M . CCC . viertech en(de) sesse des maendaegs na be
lokenen chinxsenen

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]