[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 3165r
Historiek
origPlace I154p
settlement Maldegem
region Oost-Vlaanderen
WJ ian van lantscoet ian f. diederixs ian f. heynrixs scapeliins ian f. ians noyd en(de) heynric f [?] scepenen in maldeghem in dien
tiden als dese dinghen waren ghedaen doen te wetene allen den ghonen die dese lett(r)en zullen zien iof horen lesen dat quamen voor ons als voor Scepen(en)
ian van zegbrouc ende hymzoete ziin wettelike wijf ende ghauen wettelike ghifte gheuaerde van zegbrouc van eenen haluen ghemete
maersche lettel min iof te meer ligghende in tambocht van maldeghem en(de) in de prochie van adeghem te eenre stede dat men heet
te veldekiindamme iacob lieue die es gheleghen an beede ziden En(de) ian en(de) hymzoete voors. die gheinghens wettelike te buten ende
gheuaert voors. die ghings wettelike te binnen Ende ian en(de) hymsoete voors. die wedden gheuaerde vors. dese voors. maerschs te
wette te waerne vri en(de) quite ieghen elken mensche met zesse peneghen parisisen tsiaers ghaende hute elken ghemete Ende al daer
so quam gheuaert voors. en(de) gaf ianne en(de) hymzoeten voors. dit voors. half ghemet maerschen Ende voort drie vierendeel ghemeets
m(aer)schen ligghende [i]n de zuutbrouc heynric de moenc die es gheleghen an de oestzide en(de) bouden van den stringhe die es gheleghen
an de westzide En(de) voort een vierendeel ghemeets m(aer)schen ligghende in gheeters acker van f. piet(er)s veraneesen die es gheleghen
an de oestzide en(de) [?] an de cost(r)e die es gheleghen an de westzide weder te eenen aerueliken scheinse omme twee en(de) twintich sceleghe
parisise elcs iaers te gheldene te elken sente bamesse clakeloes wegh draghens elxs iaers bouen al datte(r) hute gaet iaerlixs
Jn kennessen der wareden so hebben wi scepenen voors. dese lett(r)en ghezeghelt huuthanghende met onsen zeghelen . dit was ghedaen
in tider ons he(r)en als men screef dusentich driehondert en(de) twee en(de) vichtich vp den vierden dach van pietemaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]