[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 4634r
Historiek
origPlace I154p
settlement Maldegem
region Oost-Vlaanderen
Wij Jan f. Jans spierinx / philips f. daniels cox / Jan van lanscoot / matheeus brandin / Jan van zeebrouc ende
Jan puederbergh . Scepenen Jn ma[l]deghem Jn dien tiden als dit was gehdaen .. doen te wetene allen de(n) ghene(n)
die dese le(tte)n zullen zien Jof horen lesen .. dat Camen vor ons alse vor scepenen vors. / Clais van der baerle
Ende Joncfrouwe aleene ziin wettelike wijf .. Ende ghauen alme ende wettelike ghifte arnouod aluerdoe van
drien ghemeten . ende twee linen onder land ende busch . lichtelike min of meer licghende binnen den ambochte
Ende Jn de prochie van maldeghe[m] namelike te moerhuusen / streckende met der oostside ande houde lieve en(de)
Jacop de visch die es naest gheland ande weststide .. Ende aldaer so ghinghens / Clais en(de) Joncfr. aleene vors. wel
Ende wettelike te buten van desen vors. lande ende bussche / ende arnoud vors. die ghinx wel ende wettelike te
binnen / ende zij weddent hem te wet[t]e te waerne vri ende quite tjeghen elken mensche ouer ziin vri eeghin
goed met der rechter scult diere Jn dien tiden vp gheleghen was . ende vte ghinc .. Jnkennesse(n) der warede(n)
So hebben wij scepenen vors. dese l(ett)ren beseghelt huuthanghende met onsen zeglen .. dit was ghedae(n) Jnt
Jaer ons he(re)n alse men screef dusentich drie hondert viere ende seuentich .. den viertienste(n) dagh van
wedemaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]