[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9396r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
Wij hughe van westhuse . Jacop van deimze .. boudin lieue . en(de) woutre euerart . Schepenen jn hulst . Doen te
wetene allen lieden . dat quamen vore ons als vore schepenen . hughe van ghent en(de) Dideric van lede als
copers en(de) beiaghers tere capelrien bouf vore sente lauwerense jn de kerke van hulst in den tiden . Ende
verghiften wetteleke vore ons . auesoeten willems docht(er) . van Sesse ouden groten torn. erueleker renten siaers
vp wout(er) crays huus en(de) vp sine hofstede ligghende vp die lieue Te gheldene telken sente baues daghe . En(de)
vort verghiften sie de vorseide auesoete van enen huus en(de) van ere hofstede ligghende vp de herst neffens
willems lande ser ysen soens .. En(de) van enen huus en(de) van ere hofstede . dat staet vp de lieue en(de) dat wilen
was jhan coeuoets en(de) mergrieten sijns wijfs Te houdene . en(de) te besittene en(de) hare sustenanche an te neme
ne te haren liue ; Jn manieren dat soe auesoete voerseit / dit vornoumde goet niet en mach vercopen . ne ver
setten ne becamren van nieute omme noet die soe hebben mach langher dan te haren liue . Ende welken tijt
dat soe gheuaren of van liue ter doet / so sal dit voerseide goet ghehel weder keren ter vorseider capelrien en(de)
hare bliuen tallen daghen onghecalengiert van allen den ghenen die nar auesoeten vorseit bliuen sullen . Ende
wel es te wetene dat dit vorseide goet ghecocht was en(de) ghecreghen wetteleke en(de) sonder fraude jeghen auesoe
ten voren ghenoumt bi den vorseiden hughen van ghent en(de) diedericke van lede nar hare lijf om ene som(m)e van
ghelde van welker som(m)e soe hare hilt wel ghepait en(de) vergouden met droghen ghelde te haren wille . En(de) van al
den vorseiden goede gheluesde en(de) ghedarefde de vorseide auesoet wetteleke en(de) met voghede en(de) ghinx wetteleke
vte ter vorseider capelrien behoef ghelijc dat de chartre hout die daer vp ghemaect es . Ende om dat alle
dese vorseide dinghen goet en(de) ghestade sullen bliuen en(de) welghehouden . so hebben wi Schepenen vorenghenoumt
onse propre Segle ghehanghen an dese p(re)sente lettren Jn kennessen van warheden . Dit was ghedaen sdissendachs
[vor]e sente Jhans dach midden zomere . Jnt jaer ons heren . m ccc . ende drie ende twintech -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]