[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5070 recto
Historiek
origPlace P516r
settlement regioHaacht
region Vlaams-Brabant
het si cont allen den ghene(n) die dese lettere(n) solen sien en(de) hore(n) lesen met kinnesse(n)
der wareit dat qua(m) vore den richte(re) en(de) vore die scepene(n) van haecht [i]an wout bolle
van louenne en(de) heeft ghegheuen . ij . bonde(re) lants dat es gheleghe(n) in enen euselle in den borchstac
luttel min ochte meer ouer dansbrugghe willem(m)e die es ghehete(n) de valke van kerberghe
op enen erfleken tsijs alsoe langhe alse hi wale ghoude op . viii . pont paymints alse ghemein-
leec in brabant in borsen gheet te gheldene alle jare te sinte mertens messe Janne voergh
ochte sine(n) nacomelinghe(n) en(de) wille(m) sal ghilde(n) aldat recht dat vore sculdech es te ghane vet
den goede voerghenoemt ware oec dat sake dat janne voerghenoemt iet ghebrake van sine(n) tsise voerbescreue(n) te sine(n) daghe voergh soe mochte hi sine hande slaen ten goede voerghen
alse sine(n) p(ro)pre(n) erue sonder enech wedersegghen willems voerghen ochte sire nacomelinghe
en(de) es dit al ghedae(n) metten weghe srechts en(de) en point van rechte achter ghelate(n) behoude-
leec den here van rotslaer sine(n) rechte en(de) sine(n) gherichte(r) en(de) elcs mans rechte [?] de
en(de) te pleghene al dat sc[hi]ldech es te pleghene met ene(n) rechte jn orconscape van welken
dinghe(n) wi scepene(n) voergh hebben aen ghehanghen den tjeghenwordeghen lettere(n) onsen ene-
ghen seghe en(de) ghemeine(n) ons scepe(n)doems in ene(n) tekene der wareit ghegheue(n) jnde(n) jaere
ons here(n) doen me(n) screef . m . ccc . en(de) . xxxiii . te sinte jans messe baptisten

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]