[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 20r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van Aelst .. Jan vand(er) merck en(de) jan van scoudbrouc .. Maken cont allen lieden .. dat comen es vore ons gillis de duit en(de) heeft
verkent dat hi es sculdech jacoppe den woudeweghere twintech oude grote conincs tornoise tsiaers erffeliker renten te gheldene telken
kerssauonde beset en(de) bewijst wettelec op siin huus en(de) op siin erue staende en(de) gheleghen op de denre buten der vesten daer gillis de duit
vors op den dach van heden in woenende es en(de) op tdmersschelken dat gillis vorghenoe(m)t ghecreech jeghen willem zaelbrande daer neuen
gheleghen .. En(de) ware dat sake dat gillis vorseit niet ne goude jacope vorghenoe(m)t van jare te jare en(de) van t(er)mine te t(er)mine ghelijc
dadt vorseit es / oohte ten naesten vastelauonde elcs jaers soe mochte jacop vorghenoemt sine hant slaen an dit vorseide bewijs ende
dat houden ghelijc sinen p(ro)pren erue . Jn kinnessen der waerheit hebbe wij scepen(en) vorghenoe(m)t dese l(ett)ren ghezeghelt vthanghende met
onsen zeghelen bi consente van p(ar)tien jnt jaer jons he(re)n doe men screef dusentech driehond(er)t en(de) viue en(de) twintech jn jaers daghe.

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]