[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie lamb(er)t queke jacop van den werue jehan de puut jehan hauweel Ende daneel van dentringheem
Scepenen van den ypp(er)sschen ambochte doen te weitene tollen den ghonen die dese lettre sullen sien iof horen leisen Dat diederijc
hamelin heeft ycocht en(de) ycreighen erueleic jeighen jehan van zantvorde die men heet van den heechoute de twee parche
len
hier naer ghenomt Dats te weitene tvierendeel van zestiene ymete helft lants lettel min iof lettel meer twelke
leicht ymene met oliuier den duerewardere ondre minen here van vlaendre bin der ypp(er)sschen ambochte in de prochie van
zantvorde . marchierende an dene zide an scouents lande van der nuuuerbussche En(de) an dander zide marchierende an oliuiers
duerewarders lande . Jtem twee ymete helfts lants lettel min iof lettel meer ligghende in de vorseide prochie van zant
vorde
. onder minen here van vlaendre . en(de) bin der ypp(er)sschen ambochte twelke men heet der pawinnen hofsteide ligghende tus
schen
simons lande van scoten an dene zide . En(de) jehan plateels lande an dander zide met gaders den catelen diere vp
sijn van den welke cope dat hem de vorseide vercopre kennet ende het wel vergolden En(de) heuet quite ghescolden
den vorseide copre Ende halm ende ghifte gheworpen wel ende wetteleke naer der vsage ende costume van den
ypp(er)sschen ambochte Ende heuets hem ywet en(de) beloft ywaersceip sonder calainge jeighen ollen lieden quite land
om(m)e quite ghelt behouden sheren chens van den lande diere vte gaet Ende behouden viertich scellinghe
par erueleke rente siaers gaende vte den vierendele van den zestiene ymete en(de) vte den andren tween yme
ten
Jn orkonscepe van desen dinghen hebben wie scepnen vorseit dese l(ett)re beseighelt met onsen zeighelen vte
hanghende Dit was ydaen int jaer ons heren m ccc een en(de) viertich . saterdaghs van sinte luux dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]