[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie jacob van den houke wydoot brunijnc Robrecht lammertijn artur veyse en(de) jehan abelkin Scepene van der poort van veurne doen te wetene
tallen den gonen die deze l(ett)re zullen zien of horen leisen Dat jehan de buc de tanne en(de) pieroene zijn wijf camen voor ons Ende ghauen vp wel en(de)
wettlike met halme en(de) met ghiften jehan den breden onzen poorte(r) zes sceleghe par. siaers eweliker renten den groten tournoisen ouer
twalef pen(n)inghe par. of andre munte jnt auenant ligghende onder de stede trechof en(de) de recken die jehans van den recke waren daer
hanekin vranke nu wonende es te gheldene jehan den brede vors. of den bringhe(re) van deze l(ett)re te tween payementen jnt jaer / dats te
wetene dene helt te zinte jehans messe nu eerst com(m)ende en(de) dander helt te medewintre daer naer volghende En(de) also voort elx jaers
de payementen nauolghende ewelike gheduerende En(de) belueden se hem te warandeerne / naer wetten van der vors. poort jn oorconscepen
van dezen dinghen hebben wie Scepene vors. onze zeighele ghehanghen an deze l(ett)re die was ghemaect jnt jaer ons heren duzentich drie hondert
drie en(de) vichtich vp den vichtiensten dach van spoorkle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]