[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
het si cont ende kenlec allen den ghenen die nu siin ende hier na wesen selen dat willem van coekelberghe van hundelghem
heeft ghecocht ende ghecreghen wel ende redeleke ende wel betaelt iheghen gheerraerde den smet van woermiinne ende iheghen
kateliinnen sconinx sijn wetteleec wiif sessetienne scelliinghe parysiisse tsiaers erffeleec // die te gheldene te kerssauonde naest commen-
de
ende al so voert volghende van jare te jare telken kerssauonde vergouden te siinne Ende om dat ic gheerraert de smet vorseit
ende kateliinne sconinx vorenoempt wel willen ghelden ende redelike ende seker doen willemme v[or]eseit so hebbe wij op ghedre-
ghen
den heere in handen te willems boef vorseit een half dachwant lans gheleghen op croeniins putte // ende een half dachwant
broex gheleghen an den opstal ende een half dachwant van onser hoefstede gheleghen te woermiinne op de side naest velseke
Voert ware dat sake dat gheerraert de smet voreseit ende kateliinne sconinx vorenoemt niet hen golden den vorseiden willem-
me
ofte den bringhere van desen tsartere den vorenoemden termiinne al soet voreseit es so mochte willem vorseit [ofte] de brin-
ghere
van desen tsaertere slaen siin hant an den vorenoemden pant gheliic sinen propren erue dit was ghedaen al wette-
leec
behouden elcs mans rechte hier ouer was alse baliu te velseke aernoud pandellaert ende alse scepenen jan de slotemaker
boudiin van loe jan pandellaert gilliis danniis ende diederiic van auertuimme int tselue heerscep Djt was ghedaen int jaer ons hee-
ren
doe men screef duussentech driehondert ende achte ende uiertech sdeissendaghes vore onsen vrouwen dach in maerte


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]