[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij franchois hooft matheeus van oeren jan zoetin ghiselin vlec en(de) willem vanden wale Scepen(en) en(de) [Ceuriers] van
veurneambocht / doen te weitene allen lieden . dat Jake paulin ende wilgemine ziin wijf camen vor ons en(de) gauen up
wel en(de) wettelike met halmen en(de) met ghiften Jake baseline en(de) lisebette zinen wiue zeiuen linen lands litel min of meer
ghelast met viere scellinghen paris. siaers eeweliker Renten . Ligghende in de prochie van houtheem dan of teen ghe
met ligghet bewesten ande steide daer Jake paulin en wilgemine vors. nu wonende zijn boosten an de Cabelingheleet
streckende zuut en(de) noort toter noordgracht / En(de) de viere linen ligghen Jnt hoghe stic besuder grach up doostside
vandensticke / streckende zuut en(de) noord boosten an jans weesen land / benoorden endende tjeghen meeus rikelins land
al twelke vors. land metten vors. laste jake baselin ende lisebette ziin vors. wijf gauen weider up wel en(de) wettelike met
halmen en(de) met ghiften jake pauline wilgemine zinen wiue vors. en(de) haerl(ieder) hoirs om veertich scellinghen paris. siaers
eeweliker Renten den groten tornoisen ouer twalef peninghen paris. of ander munte Jnt auenant te gheldene Jake ba
seline en(de) lisebette zinen vors. wiue of haerl(ieder) hoirs ten tween payemente(n) in elc Jaer / dat is te weitene deene helt te sinte
jansmesse middelzomers eerst comende . Ende dander helt te s(inte) baues messe der naest volghende . Ende also voort elx
Jaers de vors. payementen naervolgende eewelike ghedurende . Ende waerd zo dat men niet betaelde elx Jaers de vors.
eewelike Rente ten vors. payement daghen en(de) teen payement tander achterhaelde onvulgouden / So zude(n) mogh[e]n
Jake baselin en(de) lisebette ziin wijf of haerl(ieder) hoirs hand slaen ande vors. zeiuen linen lands en(de) die noten en(de) [ploten] toter
tijt dat men dan of al scadeloos sal hebben gheheiuen alle payementen en(de) achterstellen van verleide dag[hen va]nder
vors. eeweliker Rente En(de) zij belouedense heml(ieden) en(de) haren hoirs te warend[eirne xxx]
van wareiden hebben wij scepen(en) en(de) com(mende) vors. onse zeiglen ghehanghe[n xxxx]
driehondert drie en(de) neighentech up den viere en(de) twintichsten dach va[n xxx]


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]