[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 036r
Historiek
origPlace O728r
settlement regioGeraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wete(n) alle de ghene die sin . Dat der jhan de nuwelare heeft ghecocht & beiagt / wel & wettelike jeghe(n) arnou
de den brune(n) en huus & en erue dat leit tusche(n) bede de himeghe(n) st(ra)ten boue(n) arnouts oelslagh(er)s Dats te wetene
tusche(n) arnoud roelsfs erue & lisbette(n) erue van oudenarde / Jnt welke vorseide huus & erue der jha(n) vore(n)ghenomt
[e]s qui & der in gherft wel & te wette & heeft(er) toe ghedae(n) bi mani(n)ghen van den meyer & bi wisdoeme va(n) scepene(n)
al dat hi sculdech was te doene bi wette . vort heeft der jha(n) vorseit ghegheue(n) dit huus & erue vore(n)ghenomt
den vorseiden arnoude & sin oere te(n) erflike(n) pachte . om x s elkes siaers alselk(er) munte(n) alse ghinghe & ghane sin sal
binne(n) gher(art)b(er)gh(en) telken t(er)mine alse m(en) desen pacht sculdech es te gheldene Dats te wetene telke(n) k(er)ssauonde . vort ware
oec dat sake dat dese vorseide x . s niet v(er)golden en ware(n) den h(er) ihanne vore(n) ghenomt ofte sin ore . va(n) den voseiden
arnoude ofte van sin ore telken k(er)ssauonde ofte te dertie(n)dagh(en) dar nast volghende & dertie(n)dach ou(er)lede so mochte der
Jhan vorseit ofte sin oer sin hant slaen an dit vorseide huus & erue alse ou(er) sin p(ro)p(er) goet tewelike(n) daghe(n) sond(er)
enech wed(er)segghe(n) ne(m)b(er)mer arnouds vore(n)ghenomt ofte sins o[e]rs vort moet arnoud vorseit ghelden jarlike
al dat vt desen huus & erue gaet sond(er) dese . x . s te m(in)derne hir ou(er) ware(n) gher(art) va(n) pollar & gillis willis scepene(n)
van gher(art)b(er)gh(en) int jar dat me(n) seit m° ccc° & ij sat(er)dachs vor de bekeri(n)ghe van sente pouwelse

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]