[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 035 verso
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
van peter ydene van mach[] [op] huyse en(de) stede met alle horen toebehorten in claepdorp van xij s. gr. vl[] van da[] 1379 de(cember) 30(ste) inde loumaent rentboeck folio 76 n° = 60 legt inde laeije n° 3 opt vlij[] h: g: v[]

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]