[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O085p
settlement Ouwegem
region Oost-Vlaanderen
Weten alle lieden. dat pieter uten riede heeft vercocht wel ende wetteleke . den hospitale onser vro
wen
van audenarde viertech scellinghe parisiser penninghe erfleker renten siars . alsulc ghedane mu(nte) als die van den vorseiden hospitale ontfaen zelen van hare anderre . auder erfleker renten de-
welke
viertech scellinghe parisise vorseit . de vornomde pieter . heeft bewijst ende best wel en(de) wette-
leke
. op twe bunre lants lettel meer oft min . ligghende in de prochie van audenghem . in de stede-
die men heet . wtfanc . Te gheldene . eweleke de vornomde viertech scellinghe paris elx iaers . tonser
vrouwen daghe
te half oust . Ende van desen vorseiden . twe bunre lants . lettel meer oft min . so heb-
ben
hem . pieter vorseit ende joncvro kateline siin wetteleke wijf . ontareft wel ende wetteleke -
sforseit hospitaels bouf . om hemleden van den vornomden hospitale . an te gherekene . de vorseide vier
tech
scellinghe paris telken haluen ouste . op dat men re af in ghebreke ware van gheldinghen . Ende
hier toe . so es comen ende drin gheareft wel ende wetteleke joncvro anees van den putthe sforseits
hospitaels bouf . ende dat bi orloue ende bi consente van michiele van landenghem . van wien dat
men tforseide lant hilt . te dien tiden dat dit ghedaen was . Ende alle dese vorseide dinghe waren ghe-
daen
. wel ende wetteleke . na dusage ene costume van den lande . bi maninghen van den bailliu -
ende bi wijsdomme van scepenen . Ende om . dat wi ihan de werf bailliu michiels van landenghe(m)
van siin herscepe taudenghem . wouter betthe . ihan scinkel . ihan stuur . soy van den pelliarde . ende
boidin de vriese . scepenen michiels vornomt . jnt vorseide herscep taudenghe(m) . waren ouer alle dese
vorseide dinghe . so hebben wi . desen tsartre beseghelt . met onsen propren zeglen vte hanghende . jn or-
conscepen
van wareden . Ende was ghedaen . jnt jaer ons heren . doe men screef . dusentech . drie hon(dert) . dertech ende viere . jn oust Maent


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]