[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9394r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
wi jonghe hughe van westhusen / boydiin telin / heinric die calluwe / mathiis slaward / pieter jacobs zone
heinric goedewils zone ende wouter roelins zone / scepenen in hulsterambacht in dien tiden maken cont
en(de) kenliic allen den ghenen die desen tsaertere zullen zien en(de) horen lesen dat die p(er)sone die men hier naer
noemen zal in desen tsaertere quamen voer ons en(de) verlieden dat zi suldich ziin meester janne van
wielsbeke cautere in onser vrouwen karke te corterike van viue en(de) twintich buunre wostinen van
elken buunre teien scele parizise elkes jaers ewelike staende / elk p(er)soen naer zijn auenant also men hier
naer noemen zal hughe van westhusen . (1/2) . bunre wost(inen) / verzekert vp tien scele jaers gaender moenten
en(de) twe capoene vp een stic diicxs dat houdende es jan bloc / jan van dalem / . (1/2) . buunr(en) verzekert vp een
ghemet lands lighende voer kat(er)ine haeuwaerds / wille maes / en(de) wille die decke(re) elc drie vierendeel ghemeets
verzekert vp een vierendeel lands lettel min ofte meer lighende benoerden den wat(er)ghanghe wt ghesteken
jonghe hughes strate van westhusen daert neuens leghet / pieter lewe . (1/2) . buunre / verzekert vp een
ghemet daer hi vp woent / clays van den moere neghen vierendeel ghemeets verzeekrt vp een ghemet
daer hi vp woent / jan deye doude viue buunre / verzekert vp twe ghemete lands benoerden zinen
vuus en(de) vp een . (1/2) . ghemet bezuden zinen huus / jan deye de jonghe . ii (1/2) . buunr(en) verzeekrt vp twe
ghemete lands [?] [?] min lighende in den zeldiic neuens wouteren van den hoghen / jan de zomer / andries
bouen wout(er)s zomers / pieter feliant . (1/2) . buu(n)r(en) verzekert vp een ghemet lands daer hi vp woent /
pieter serhughen zone . i . buunre / verzekert vp . i (1/2) . ghemet lands lighende tenden die wostine streckend(e)
tote den wat(er)ghanghe jan hildeb(ra)nt . i . ghemet vraechte hildeb(ra)ns ii ghemete wostinen . verzekert vp een ghemet daer v(er)agata voernoemt vp woent / versoeta jans serloys . (1/2) . buunr(e) verzekert vp . (1/2) . lands daer
zoe vp woent / daneel de backere viue ghemete wost(ine) en(de) . i . vierendeel . versekert vp een ghemet lands
daer hi vp woent / willem kerstiaens zone drie vierendeel ghemeets / verzekert vp ziin huus en(de) vp
een ghemet lands lighende neue(n)s daneel den backe(re) / heine hannin feliants zone drie vierendeel ghemeets
versekert vp een ghemet lands lighende vp die gheest neuens wouteren den monc / liedem de cusere
en(de) pieter moerdiic drie vierendel ghemeets / verzekert vp . i . ghemet lands lighende achter heinricxs
joncvrouwe aghata zoens / jan bollart . (1/2) . buunr(en) verzekert vp een . (1/2) . ghemet lands neuens kat(er)ine deck(er)s
daer ioeta vp woent willem feliant . i . buunre . en(de) ziin deel van den weghe / versekert vp drie ghemete
lands lighende tenden die wostine strechende tote den barghe bi clays van den moro / heine loef en(de) hughe
pinsart viif hondert roeden / verzekert vp een ghemet lands van heins huse van den zuutende inwaerd
en(de) . (1/2) . ghemet daer hughe voernoemt vp woent / michiel de monc . i . ghemet jan de monc . i . ghemet wout(er)
de monc . i . ghemet / versekert ghemene vp twe ghemete lands bouen den barghe en(de) vp . i . ghemet
ver kat(er)ine haeuwarts / jan temmerman . i . buunre verzekert vp . i . ghemet bezuden de wat(er)ghanghe
willem hildeb(ra)nt . i . buunre verzekert vp een ghemet lands van zinen huus zuutwaert michiel deye
twe buunre / versekert vp .1/2. ghemet daer hi vp woent met zinen huus / En(de) elc naer ziin auenant
dese voernoemde rente te gheldene telken sente bamesse / wout(er) van den hoghen verzekert siin deel van
van den weghe med enen . (1/2) . ghemete lands lighende bi zinen huus vp den wat(er)ghanc / liedem v(er)agaten michiels zone
verzekert siin deel van den weghe met enen . (1/2) . ghemete lands lighende bouen den zantbarch ysin de waghenmake(re)
verzekert siin deel van den weghe met enen . (1/2) . ghemete lands lighende bouen den zantbarch / boidin de smed
verzekert siin deel van den weghe met zinen kinden met enen . (1/2) . ghemets lands lighende in die hoyemeet en(de)
die bringhe(re) van desen tsaerte(re) mach innen dese voernoemde rente gheliic oft meester jan van wielsbeke
voernoemt zelue ware present Jn kenlicheden der waerheiden hebben wi scepenen voernoemt desen tsaerte(re)
ghezeghelt wthanghende met ons zelues properen zeghelen / jnt Jaer ons heren als men screef dusent
drie hondert en(de) twe en(de) twintich maendaghes voer onser vrouwen dach haelf oest

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]