[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 4979 recto
Historiek
origPlace K330p
settlement Mechelen
region Antwerpen
Ane alle die ghene die dese lett(r)en sien selen en(de) horen lesen / Prior en(de) Co(n)uent va(n)
den broede(re)n van hansewiic / van der ordenen van scol [?] naren dale / salut i(n) onsen here
en(de) ken(n)esse der waereit . Wi doen te wetene / dat wi ken(n)en v(er)willecoren en(de) gheloue(n) / voer
ons en(de) vor onse nacomelinghe / dat wi schuldech siin te beheymene / op onsen cost sonder
der non(n)en cost van mechelne / onsen beemd die gheleghen es / neuen der non(n)en beemd / voerghe
seght / bi onsen cloestre / alsoe dat die heyminghe gae van vore tote achter toter dele / en(de)
dat si / staen moet / op donse / gheliic dat het bepaelt es van vore(n)maels . En(de) alsoe altoes dat
om(m)e ghebrec van onser heyminghen / hen / noch ane horen beemd vore gheseght en gheene
scaede / gheschien en sal . En(de) gheschiede hen scaede hieraf / dat siin wi hen schuldech op te
rechtene . Jn orcondscape van desen dinghen / en(de) om(m)e eweleke ghedinkenesse / soe hebben wi
dese lett(r)en bezeghelt met onsen zeghelen / Dit was ghedaen jnt jaer ons he(re)n . m .
driehondert / en(de) seuentiene des vrihendaghs vor halfvastene(n)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]