[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 64r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Rugger de tolnare als proefst Ende Jhan van medele fransoys van Coppenhole willem vanden leene ende Rugger van
laerberghe als scepenen Jnde stede van Curtrike in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)r(r)en sullen sien of hoeren
lesen Dat gillis braem en(de) mergriete sijn wettelike wijf sijn com(m)en voer ons Ende hebben verkent en(de) verlijt dat Joncvr. mergriete
Canoets heift Jeghen hemleden ghecocht ende welbetaelt Drie en(de) twintech scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedu
rende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal Jn de stede van Curtrike Jaerlix telken daghe van den paiemente De
welke voers. eruelike Rente gillis en(de) mergr(iete) voers. hebben beset en(de) bewijst Joncvr. mergr(iete) voers. en(de) haren hoire en(de) naercom(m)ers
wettelike besitters wesende vander voers. erueliker Rente Jaerlix te heffene en(de) te Reekene vp Een huus en(de) erue dertoebehoerende
toebehoerende in desen tijt han(n)ine vanden steene van derleke staende en(de) ligghende binden scependom(m)e vander stede van Curtrike
Jnde haerlebeke strate tusschen serdaneels vanden brouke huus en(de) erue an deene side Ende Jhan braems huus en(de) erue an dander
side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers teenen paiemente Dats te wetene te kersauende Ende dies sal wesen deerste
paiement te kersauende eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare erulike ghedurende en(de) ten voers. daghe / Vander
welker voers. erueliker Renten beset en(de) bewijst also voers. es gillis en(de) mergr(iete) sijn wettelike wijf voers. ghinghen vte Ende gheusden
der of wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike te Joncvr. mergr(iete) bouf voers. En(de) soe Joncvr. mergr(iete) voers. was
dertoeghedaen en(de) derin gheeruet wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Durtrike voers. Jn kennessen van wareden
hebben wij proefst en(de) scepen(en) voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt men onsen p(ro)pren seghels vtehanghende ghemaect en(de) ghegheuen int Jaer
van gratien als men screef dusentich driehondert viue en(de) seuentech den achtiensten dach in maerte -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]