[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 110 recto
Historiek
origPlace O230p
settlement Overboelare
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin ende die te Commene siin dat Cateline Cardenaels peeter Cardenaels dochte(re) was
heeft ghecocht ende beiaecht wel ende wetteleke jeghen gillisse hoefde . Een . half bunre ende een half dach want lants
lettel men ofte lettel mer jn al der mannieren dat gheleghen es Omme Eene somme van ghelde dewelke Cate
line Cardenaels wel ende wetteleke vergouden heeft duelke lant vorenghenomt gheleghen es binnen der prochie(n)
van ouerboelaer gheleghen Neuen jhans mersche van derlogheuen jn deen side Ende den lande van der
Olmesbeken ane deen Ende Ten welken lande vorenghenomt Cateline Cardenaels vorseit es comen en(de) der
in gheerft wel en(de) wetteleke ende heefter al ane ghedaen dat sie sculdech was te doene bi wette voert so es te wetene dat
Cateline Cardenaels vorenghenomt wede(re) haere heeft Onteerft van den vors lande en(de) essere gillis hoeft vors der in
gheerft wel en(de) wetteleke ende heefte(re) al ane ghedaen dat hi sculdech [] [?] was te doene bi wette mits . xx . s pariss siaers erffelekere renten
Euweleke durende datste verstaene alselc payment alse de graue van vlaende(re)n Ontfaet van sinen tseinse en(de) van sire
renten En(de) de vorghenomde rente te gheldene in ghereeden penninghen Emmer elkes siae(r)s Catelinen Cardena
els vors oft haren hoere ofte den ghenen die dese Cirographie brincht telken paesschen ofte telken sente jans mess
in midden soeme(re) daernaest volghende vergouden te sine En(de) voert so es te wetene ware dat sake dat Cateline vors.
ofte haer hoer ofte deghene die dese Cirographie brincht niet vergouden en ware Emm(er) elkes siae(r)s telken paessche(n)
ende dat sente jhans messen in midden soeme(re) telken daernaest ou(er)leede er dan dat de vorghenomde rente ver
gouden ware dat dan Cateline Cardenaels vorghenomt ofte haer Oer ofte de ghene die dese Cirographie brin
cht soude moghen har hant slaen ane tvorghenomde lant pant . jn al der mannieren dat gheleghen ware
ofte gheleghen mochte siin Ende houdent Euwelic paysiuelic ghelic haeren ande(re)n prope(re)n goede sondere
Callange van yemene . Alse waerbi datte(re) gillis hoeft vors noch siin hoer nemmermer neghenrande
recht der ane Clameren no ghecrighen en(de) soude moghen hen ware bi den wille en(de) Consente van Cateline(n)
vorenghenomt ofte van haren Oere ofte van den ghenen die dese Cirographie brincht Hierover
waren jan van den nieuwen derpe jhan van den m(er)sche gillis van den planken en(de) jan hannarts
scepenen van ouerboelaer En(de) jant tsulfiin alse meye(re) Dit was ghedaen jnt jaer doe men screef
. m . iij C . xli . sdonresdaghs vor tsintxendach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]