[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 117 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin ende die te com(m)ene siin dat lisbet cardenaels heeft ghecocht ende bejaeght wel ende wettellike jeghen lieuine van winhui-
sen . xx . s ouder zwarter paris siaers erfelliker renten Ofte enen ouden groeten coninx torn. ouer . x . d s Ende dese . xx . s siin beset
op een huus en(de) op een erue gheleghen jn gaffelkins strate dat wilen was . maes van bracke jeghen guaetgaffelkins was ouer . Ende dit
Omme ene somme van peni(n)ghen de welke lisbet vors wel ende wettellike heeft vergouden . Ende daer toe so es soe com(m)en wel ende
wettellike en(de) daer jn gheerft en(de) heefter al af ghedaen dat soe sculdech was te doene Van welken . xx . s vors lieui(ne) van winhuise(n)
voerghenomt . Ofte de ghene die dit vors huus ende erue houdende sal siin moet gheuen lisbetten vorghenomt ofte den ghene(n)
die dese Cyrografie bringt elkes jaers . x . s paris telken sente pieters daghe jn gaene van Oeste . Ende dander . x . s
paris . telken sente marienlichtmesse daer naest volghende . Ende jn maniren waer dat sake dat de vors lieuin ofte de ghene
die dit vors huus en(de) erue houdende sal siin niet en gouden der vors lisbetten ofte den ghenen die dese Cyrografie bringt
dese vors. rente telken termpte vorghenomt . Ende dene . x . s dander veruolchden. Dat dan de vors lisbette ofte de ghene
die dese Cyrografie bringt mochte hant slaen ane tfors. huus en(de) erue ende ane al datter op ware ert vast ende na-
gheluast jn allen den ghelaghen dat gheleghen ware ende houdent paiseliulike alse haer prop(er) huus ende erue alse waer bi dat
de vors lieuin hi no siin Oer nem(m)ermeer weder erhebben en mochten noch recht daer ane clameren hen ware bi wille ende
concente van der vors lisbette(n) ofte van den ghenen die dese Cyrografie brouchte . Ende nochtan so moeste de vors lisbeth
ofte de ghene die dese Cyrografie bringt erhalen ende Jnnen op den vors lieuine ofte op den ghenen die dit vors huus
ende erue te dien tiden houdende soude siin . C . s zwarter paris op al tgoet dat si hadden ofte hebben mochten . hir ou(er)
waren Gillis van den kelre . ende michiel van der baren schepenen van gheroudsb(er)ghe Jnt jaer ons heren doe men
screef . m . ccc . xlj . sfriendachs voer sente dyonijs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]