[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Antwerpen
collection OCMW Mechelen
idno 5047 recto
Historiek
origPlace K830r
settlement regioMechelen
region Antwerpen
Aen allen die dese letteren selen sien ende horen lesen de scepenen van befre saluit met kennissen der waerheit
wi maken cont dat qua(m) voer ons ver kateline van der broecstraten en(de) dede ons cont dat si hadde ghegheue(n) petren
van papenbroec van mechgelne haer goet dat men heetd arnouts mannaerts goet gheleghen in de prochie van on
ser vrouwen van wauere hoe so het gheleghen es ghehellec en(de) al / ende dat es te wetene dat jan kerman willems
bruder te dien tiden hadde ontfaen dat voerghenoemde goet te voeren katelinen behoef sire moien voerghenoemt
en(de) jan kerma(n) voerghenoemt bi maennisse des drossaten en(de) bi wijsdome der scepene(n) droech op dat voerghenoemde
goet den drossate in de hant / verteech / en(de) gheloefde / waerscap jaer en(de) dach / en(de) drossate erfde petren van papenbroec voerghenoemt in dit voerghenoemde goet Jn orconscepe derre waerheit hebbe wi scepene(n) van befre voerghe
noemt onsen ghemeinen Zeghel ane dese lettren ghehanghen die ghescreue(n) waren jnt jaer ons heren doemen
screef / Dusentech / drihondert / en(de) achte en(de) twintech / des vriendaghs voer sente dannijs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]