[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden Dat joncfr kateline de wedewe van dierlay Crupen(n)inghe met goeder vorsienicheden heeft ghegheuen ende
gheeft in aelmoesenen om(m)e gode den hospitale van Audenaerde ten sieken bouf / Ende den armen van audenaerde al haer deel ende
recht dat soe heeft an thuus ende erue / bachten der kerken taudenaerde dat men heet den steen van Jnghelant Dats te wetene
dat soere an heeft xxxijste deel in eruen ende in kateylen / Ende an dese vors ghifte dospitael en(de) darme vors hant slaende stap
pans
naer dat joncfr kateline vors sal sijn gheuaren van liue ter doot elc helt ende helt ende in deser manieren dat
mijn vrouwe van den hospitale vors / die dan sijn sal darme vors dan af coepen mach / van haren deele van deser vorseid(er)
ghiften om(m)e de som(m)e van x sc gro(te) vlaemscher munten ende die moeste mijn vrouwe vors die dan sijn sal den vors
armen betalen ende ouer legghen / Ende daer mede tvors xxxijste deel van den vors huus en(de) erue sospitaels vorseit
alleene sijnde Ende ghelijc dat vors es So heuet joncfr kateline vors met voegde gheloeft ende bewijst vp al haer
deel ende recht van den vors huus ende erue ghenomt den steen van Jnghelant jn kennessen ende orcondscepen der waerhe
den
So hebben wij fransoys Crupen(n)inc fransoys van der Crayen Ende daneel van den bossche Alse scepene(n) in audenarde dese
p(rese)nte cyrogr gheseghelt elc onser met sinen zegle vte hanghende Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n als men screef m
CCC xcv. den xiste(n) dach in Octobre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]