[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 118 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wete(n) alle die ziin en(de) die te com(m)ene ziin dat vte heesche va(n) gillise den backere die men heet gillis de blende worden ghe
wiist te daghene alle de ghene die hem rechts vermeten mochten an also sulc huis en(de) erue alle daer gillis boydins
vte verstoruen was ende kateline zine wedue noch houdende es gheweest tote den daghe van heden en(de) daer af was
ghehouden die eerste dach wel ende te wette ende al ghedaen dat der dachuart toe behoerde bi wette daer gillis vorseit
quam en(de) begherde voert berecht te zine en(de) vte heesche va(n) gillise vors was ghehouden dander dachuart wel en(de) te
wette en(de) al ghedaen dat te diert dachuart behoerde bi wette daer gillis vors quam en(de) vte heesche va(n) hem dat hi be
gherde voert berecht te zine was ghehouden de derde dachuart wel en(de) te wette . en(de) es te wetene dat niemen en quam
also hi schuldech was te com(m)ene no ter eerster dachuart no ter anderre no ter derdere die hem eenech recht v(er)mat ant
vors huis en(de) erue sonder de vors gillis alleene vte ghedaen willem va(n) der reeken en(de) kateline vors van also sulken rechte
alse si der toe te seghene hebben . Schepene(n) wiisden een wettelec von(n)esse na datter af ghehouden was een dach te wette
en(de) dander dach ende de derde dach ende al te wette en(de) gillis vors com(m)e(n) was telken dachuart en(de) al dede dat telker
dachuart toe behoerde bi wette so wiisden schepene(n) alle de ghene veruolcht die hem nem(m)ermeer te eeneghen
daghe rechts v(er)meten mochten ant vors huis en(de) erue vte ghedaen de vorscreuene p(er)sone . en(de) schepene(n) versochten
den meyer dat hi gillise vors paysiuellec dade ghebruken van den vors huise en(de) erue . hier ouer waren jan met
der ghans gillis van den kelre gillis donker daind molemersch en(de) claus va(n) ogy schepene(n) te gheroudsberghe int
jaer dat men screef m ccc ende xli den xix dach van wedemaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]