[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 085r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy woutere van der Gracht / Jhan vlieghe raesse de haghemute(r) Jhan minne Jhan de seluersmet
ende mechiel van der Euuerpoerten ende Jhan metter gans .. Scepenen van Gheroudsberghe maken Cont
ende kenlic allen den ghenen die dese letteren zelen sien ofte horen lesen . Dat gheraert van schendelbeke
heeft ghegheuen Jn Erfeliker renten . den her Gillisse borremanne een huus ende een Erue Jn
allen den ghelaghen dat gheleghen es in de steenstrate tusschen gheraerts van kudelsbrouc huus ende
Erue was in deen side ende Jhans leestmakers huus ende Erue nv es in dander side op gaende tote
der vesten .. Ende dit te houdene den her Gillisse voers hem ende sinen Oere van gheraerde voerenghe
nomt ende van sinen oere Omme dertech schellinghe zuarter paris siaers ende Omme tualef peninghe paris
siaers diere hute gaen ter tafelen ofte uode grote Coni(n)x torn van sconinx munten van vranckerike
elken gherekent ouer tualef peninghe paris ofte de werde der af in ande(re)n munten Ende es te
wetene dat der Gillis vors ofte sin oer ofte de ghene die dit vors huus ende Erue houdende zelen
sin zullen moeten ghelden gheraerde voerenghenomt ofte sinen Oere dese voers rente Emmer
elkes siaers Euwelic durende telken kersauonde ofte Emmer telken onser vrouwen daghe
lichtmesse daer naest volghende vergouden te sine .. Ende es te wetene ware dat sake dat der Gillis
voers ofte sin oer ofte de ghene die dit vors huus ende Erue houdende soude sin / niet en gouden
dese voers rente gheraerde voerenghenomt ofte sinen oere Emmer elkes siaers Euwelic Durende
telken kersauonde ende dat onser vrouwen dach lichtmesse daer naest volghende ouer lede eer dan dat
de vors rente vergouden ware dat dan gheraert voers ofte sin oer / souden moghen hant slaen ane
Dit vors huus ende Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen soude sin hert vast ende naghel vast
ende houdent Euwelic paysiuelic ghelic sinen ande(re)n prope(re)n goede sonder enech mesbeuren no weder
zegghen van yemene alse waerbi datter der Gillis vors no sin oer nemmermeer negherande
recht der ane clameren eeschen no ghecrighen en mochten enware bi wille ende bi consente
van gheraerde voerenghenomt ofte van sinen Oere . Voert soe es te wetene dat der Gillis vors
no sin oer en zullen nemmermeer dit vors huus ende Erue moghen becommeren met
neghenen Commere Ende Omme dat wy Scepenen voerenghenomt willen ende begheren dat alle dese
dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet vast ende ghestade in allen den manieren dat si voer(screuen) sin / soe hebben wy ouer ons ende ouer Scepenen die naer ons Scepenen zelen sin te
Gheroudsberghe desen jeghenwoerdeghen tscaertere doen bezeghelen met den conterseelle
van onsen Scependomme hute hanghende bi der beden ende versouke van beeden den voers
partijen de welke was ghemaect ende ghezeghelt Jnt Jaer ons heren alse men screef Dusen-
tech driehondert tuee ende dertech den tienden dach van der maent van maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]