[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 26r
Historiek
origPlace O561r
settlement regioAalst
region Oost-Vlaanderen
Wij suster kateline tghiers meesterse van den hospitale van aelst ende de sustere ghemeenlike van den selue(n) huus
make(n) cont ende kenlec allen den ghenen die dese lettere selen sie(n) ofte horen lesen Dat jane wouters bertouds docht(er)) was es
come(n) vor ons ende heeft ons ghegheue(n) achte virtalen rogs en(de) eene halue en(de) eene(n) halue(n) vierlinc en(de) achte virtale(n) eeuene(n) en(de)
eene halue en(de) eene(n) halue(n) vierlinc en(de) die ghemete(n) mett(er) oude mate(n) dwelke core(n) en(de) eevene erfleker rente(n) dat men jane(n)
vors sculdech was erflec vte erffachtechede(n) ghelghe(n) ter eeke(n) binne(n) de(n) scependoeme van aelst vort soe heeft jane vors
daer toe ghegheue(n) en(de) gheeft in der maniere(n) vors den vors hospitale omme een aelsters mudde corens te hare(n) liue en(de) dit
vors mudde corens sal jane vors heffen van kersauent ouer een jaer en(de) voert al so langhe al so leue(n) sal va(n) Jare te
Jare en(de) niet langher en(de) omme p(ro)fijt va(n) de(n) vors hospitale en(de) ouer mids dat wij wille(n) dat dit goet vast ghestade en(de)
wel ghehoude(n) bliue so hebbe(n) wij dit gheseghelt wthanghende met onsen seghele Jnt jaer ons heere(n) als me(n) scref .m°.
.ccc. ende eenenwijftech den andren dach van decembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]