[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O206p
settlement Zegelsem
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die sijn ende zelen sijn dat jonfrouwe kateline en(de) jonfrouwe jane van zeghelsem hebben ghecocht en(de) wel
vergolden jeghen janne van den keye die men seit vinout(er) .l. sc parisise siaers erfeliker renten alsulker munten alse de heeren
van den lande ontfaen zelen ghemeenlike van haren renten . te gheldene van jare te jare telken kersauonde . En(de) voert onbegrepen te si
ne
van gheldene tote sentemarienlichtmesse daer naest volghende . de welke rente bewijst es op eene hofstede ligghende ter smessestraten
jnt vonnesse van zeghelsem . en(de) lant der an gheleghen onder al .vj. dachwant groet lettel min of meer in alsulken ghelaghe als soe ghe
leghen
es . die kateline smeeds en(de) hare kinder houdende sijn . en(de) op .1/2 buunre lands lettel min of meer opt ros . en(de) op .j. dachwant lands
op den neckers driesch. jn manieren ware dat sake dat dese renten niet al betaelt ne ware van jare te jare telken sentemarienlichtmesse dat
jonf kateline of jonf jane vorseit of de bringhere van deser cyrographen souden moghen hant slaen an alt vorseide bewijs also ment
dan vonde behouden sheeren rechte en(de) adelings rechte . de welke .l. sc parisise siaers jan vander beke die men seit vinout(er) sforseids jans vader
houdende es . en(de) janne vanden keye vorseit versteruen zelen van janne van der beke vorseit . jn manieren so welken tijt dat jan vander
beke
vors sal sijn gheuaren van liue ter doet dat de jonfrouwen vorseit of de bringhere van deser cyrographen zelen hant slaen
an de vorseide rente en(de) heffen jaerlike op dit vorseide bewijs in der manieren vorseit teeweliken daghen hier ouer was Ghisel
brecht
de meyer alse meyer . Gillis vanden keye . Gillis screuel . willem van torout . willem heere daniel baraet . en(de) jan de weer alse
schepenen van zeghelsem . Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.ccc. ende .xlvij. jn hoymaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]