[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 046r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van aelst boiden van sierenbeke woute(r) van roeme en(de) goesiin de scerre doen te wetene allen lieden dat comen es vor ons woute(r) marscalc en(de) heeft ghecocht
ende ghecreghen wettelec ende redelnec . jeghen gillise berners en(de) ghertruden siin wetteghe wijf een huus en(de) erue in alle dermanieren dadt ghestaen en(de) gheleghen es in
de veemarct taelst tusschen heinrics huus en(de) erue van brabant an deen side en(de) Catelinen tsproits an dand(er) side ende omme twalef grote tornoyse en(de) een haluen
alselker munten alse onse he(r) de graue van vlaendren jaerliix sal doen ontfaen van sier erflecker renten elx jaers telken kersauonde gillise berners en(de) ghertruden sinen
wiue te gheldene ochte haren nacomers eewellec en(de) erflec durende / ende dan emm(er) v(er)gouden te sine met ghereeden ghelde / ende daer en bouen so moet woute(r) mar
scalc vorghen jaerliix ghelden ende sine nacomers allen den cheins ende de rente / diere jaerliix vte gaen erflec durende / eer welker vors stede huus ende erue . dat
gillis berners ende ghertrud siin wijf wettelec toe quamen bi wetteghen v(er)uolghene . en(de) met drien wetteghen kercgheboden na sede en(de) costume van der poert van aelst
van den welken huus ende erue dat hem gillis berners en(de) ghertrud siin wijf vorghen hebben wed(er) wettelec onterft ende woute(r) maerscalc vors esser wettelec toe comen
en(de) derin gherft metten laste van der vors jaerlijxer erflecher renten na sede costume vsage ende vriheit van der poert van aelst . jnkinnessen der wariden
en(de) omme de bede van partyen hebben wij scepenen vorghen . dese lett(r)en gheseghelt met onsen propren seglen vte hanghende . jnt jaer ons he(re)n . alse men screef
dusentech driehond(er)t achte ende viertech den vijf entwintechsten dach van hoeymaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]