[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 105 recto
Historiek
origPlace O209p
settlement Sint-Martens-Lierde
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin Dat katheline Cardenaels heeft ghecocht en(de) bejaecht wel en(de) wettellike jeghe(n) steuene droesbeken . ix . s paris siaers erfelliker renten alselke
paris alse de here van den lande nemen sal van chense en(de) van rente(n) elkes jaers dat dese vors rente vallen sal . welke . ix s vors siin beset op een half bu(n)re merschs gheleghen jn de
prochie van sente martins lirde tusschen den m(er)sche van den houe van landerghe(m) jn dene side . Ende lijsbetten hexstiels erfechtech(er) jn dander side . Ende te deser rente(n) vorgheno(m)t so
es katheline vors com(m)en wel en(de) wettellike en(de) daer jn gheerft en(de) heefter al af ghedaen den here en(de) der wet dat soe sculdech was tedoene met wette mids enre som(m)en van pen(n)inghe(n) Dewelke katheline vors wel en(de) wettellike heeft vergouden . welke . ix s vors steue(n) droesbeke vorgheno(m)t Ofte de ghene die desen vors mersch houden sal moet gheue(n) ka
theline(n) vorghenomt Ofte den ghene(n) die dese Cyrografie bringt elkes jaers euwellike durende telken kerssauo(n)de en(de) ombegrepe(ne) vergouden te sine telke(n) sente marie(n)lichtmes
se daer naest volghe(n)de . en(de) dit bi alselken conditien en(de) vorworden waer dat sake dat bin(n)en eneghe(n) jare sente marien lichtmesse ouerlede en(de) die . ix s vorgheno(m)t niet ver
gouden en waren . Dat dan katheline vors ofte de ghene die dese Cyrografie bringt mochte siin hant slaen an den vors mersch en(de) houdent euwellike paisiuellike ghelijc
sinen prop(re)n erue sonder wedersegghen van yemene . Ende es te wetene dat de vors steuen dese rente vorghenomt mach besette(n) bin(n)e(n) desen vijf jaren naest com(m)ende
waer dat hi wilt also naer gherondsb(er)ghe( )alse dese mersch vors leit daer si scep(e)n wel en(de) sofficia(n)telec beset [damit] ghelijc dat si nu beset es . hir ou(er) ware(n) pieter de tem(m)erman Co
liin deblekere ende jhan van den kerchoue scep(e)n van sente martins lirde Ende symoen de ruwe alse meyer jnt jaer ons he(re)n doe men screef . m . ccc . en(de) . xl. jn meydaghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]