[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 039r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin en(de) die te comene siin Dat v(er)m(er)griete Jhans wiif was van der molen heeft ghecocht en(de) beiacht wel en(de) wet
telike jeghen m(er)grieten wittens bl[o]cs dochter een huus en(de) een erue gheleghen tuschen heylen huse en(de) erue van den wingarde jn dene zide
en(de) gillis roelfs huus en(de) erue jn dander zide jn dolslaghers st(ra)te om(m)e ene somme van peni(n)ghen die soe hare wel en(de) wettelike heeft ver
gholden Jnt welc vorseide huus en(de) erue v(er)mergriete vorseit es gheerft wel en(de) te wette en(de) heefter alaf ghedaen datsoe sculdech
was te doene bi wette voert so heeft v(er)merg(ri)ete vorseit ghegheuen merg(ri)eten vorghenoemt en(de) haren oere dit vorseide huus en(de) erue te
houdene jn erfeliken pachte van m(er)grieten vorseit en(de) van haren oere om(m)e viue s erfeliker renten siaers te gheldene elkes jars
telken kersauonde en(de) ember elkes jars euweleke tuschen k(er)stdach en(de) dertiendach darnavolgende v(er)golden te hebbene jn alselkere
mu(n)ten alse telken t(er)mpte vorseit ghinghe en(de) ghe[u]e sal siin binnen gh(er)oustb(er)ge vort ware oec dat sake dat m(er)griete vorseit soe ofte ha
re oer niet ne ghelde v(er)merg(ri)eten vorghenoemt ofte haren oere dese vorseide rente elkes Jars euweleke telken t(er)mpte vorseit ghe
leiic dat [v]oeren ghescreuen es So mochte v(er) m(er)griete vorseit soe ofte hare oer hant slaen an tforseide huus en(de) erue en(de) houdene euwe
leke alse hare p(ro)per huus en(de) erue sonder wedersecghen van yemene alse warbi dat de vorseide merg(ri)ete soe no hare oer nemb(er)mer [we]
der her hebben en mochte no ne ghere hande recht der an clameren en mochte . Ouer dese vorworden waren adriaen vlieghe en(de) claus
min(n)e scepenen van gh(er)oustb(er)ge Jnt jaer dat men seit . m . ccc en(de) vi . sfriendachs na sent(er) claus dach . z . j [n]eche s

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]