[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van velzeke maken Cont En(de) kenleec allen den ghenen die nu sijn En(de) hier na wesen selen Dat willem van den
hole
Es Comen vor Ons En(de) heeft ghecocht wel en(de) wetteleke te jans bouf van eecke jeghen aernoud biermanne tiene schellin
ghe
parisise tsiaers Erfleke durende te gheldene jaerlics ten vtegane van maerte jn also sulken ghelde En(de) paymente
als de hee(re)n van den dorpe sullen doen ontfaen van haren Renten En(de) Onbegrepen van gheldinghe(n) binnen viertienachte(n)
daerna En(de) dese vornomde tien schellinghe parisise heeft aernoud vorseit bewijst En(de) beset wel ende wetteleke Erfleke du
rende
janne van Eecke vornompt En(de) sinen na Comers vp sijn huus En(de) hofstede jn al den ghelaghen dat gheleghen es te bu
seghem
Een dachwant groot lettel men Oft meer En(de) waer dat sake dat aernoud vorseit Oft de ghene die de vornomde
[hu]us En(de) hofstede houden selen niet en golden jaerlics Erfleke durende de vornomde tien schellinghe paris janne van Eecke
vorseit oft sinen nacomers ten vornomden daghe jn al der manieren dat vorsproken es so mochte jan vorseit Oft sine na
comers
slaen haer hant an den vornomden pant ghelijc an haer proper Erue En(de) wie desen jeghenwordeghen tChaertre
bringhen sal mach hinre sijn van der vornomder renten jn kenlecheden der waerheden hebben wij lantscepen(en) vorseit dese let
teren
gheseghelt met Onsen zeghele huuthanghende En(de) behouden Elcs mans rechte Dit was ghedaen jnt jaer Ons hee(re)n
doe men screef dertienhondert drie en(de) viertich te alf aprulle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]