[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie jacop van den w(er)ue roegier buuc jehan martin jehan de puut . En(de) lamb(er)t queke
scepenen van den yppersschen ambochte doen te weitene tollen den ghonen die dese lettre
sullen sien jof horen leisen dat martin van zinnebeke heift ycocht en(de) ycreghen erueleic
te sinen bouf en(de) te sins hoirs bouf jeghen jehan van oest ende kerstine sinen wiue van
dickebusch viue linen lants en(de) drie en(de) zestich roeden en(de) ene alue lettel min jof lettel
meer metten catelen diere vp sin en(de) toebehoren / ligghende ende staende onder
minen here van vlaendre bin den yppersschen ambochte in de prochie van dickebusch
in tween sticken dats te weitene twee linen viue en(de) vichtich roeden lants lettel min
jof lettel meer ligghende tusschen jehans van oost lande vors an dene zide En jehan
pradels lande an dander zide En(de) een ymet lants en(de) achte roeden ende ene alue
lettel min jof lettel meer ligghende tusschen wout(er)s van den walle lande an dene zide
En(de) willems van den hille kindre lande an dander zide Van den welken cope dat hem
de vors vercopers kennen ende sien wel vergolden En(de) hebbent quite ghescolden den
vorseiden copre En(de) alm En(de) ghifte gheworpen wel en(de) wetteleke nar der vsage /
En(de) costume van den ypp(er)sschen ambochte En(de) hebbens hem ywet en(de) beloft ywar
sceip
sonder calainge jeghen ollen lieden quite lant om(m)e quite ghelt behouen
sheren chens vte gaende jn orkonscepe van desen dinghen hebben wie scepene(n)
vornomt dese lett(r)e beseghelt met onsen zeghelen Dit was ydaen jnt jaer
ons heren m ccc achte en(de) dartich suridaghs vor vastenauent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]