[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 046r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wi Gherart van boute Peter van den broeke Matthijs tellepenninc Franssoys van den
plassche ihan nokerstoc jhan gaffelkin claus gaffelkins sone was Ende maes van brakele Scepe
nen van gheroutberghe maken count ende kinlech alle den ghenen die dese lettere zelen sien en
de horen lesen Dat kateline Seghers waghens ma[n]st dochter was van den steenputte heeft
ghegheuen jn erfeliker Renten Peteren arredijns sone van scielbeke hem Ende sinen oere
ene huus ende ene erue gheleghen bouen den steenputte tusschen lisanen smest huus ende
erue in dene zide ende ihans van eeuersbeke huus ende erue jn dander zide te houde
ne euwelike peteren vorghenomt hem ende sinen oere van katelynen vorseit ofte van
haren oere ofte van den ghenen die desen chaerter brochte omme . drie . pont siaers er
feliker Renten jn goeder . munten . Dats te wetene en ouden groten conincs tornoysen
ouer tien penningghe ende enen hallinc enen ouden suartten parysisen ouer enen pen
ninc ofte . vive . oude clene suartte tornoyse ouer vire pennigghe elkes jaes telken
termpte Dat men dese vorseyde Rente sculdech es te gheldene Dats te verstane elkes
jaers euwelike telken sente Peters daghe jn gane van oegste Ende emmer elkes jaers
euwelike in sente baues daghe Daer naest volghende ver golden te hebbene ende in man
nieren waer dat saeke dat peter vorseit hi of sijn oer niet en golden katelynen vor
ghenoemt hare ofte haren oere ofte den ghenen die desen chiarter brochte dese vor
seide Rente elkes jaers euwelike telken termpte vorghenoemt ghelijc dat voren ghe
screuen es Ende sente baues dach our lede erse vergolden ware Dan so mochte ka
teline vorseit soe ofte har oer ofte de ghene die dese charter brochte hant sclaen
an dit vorseide huus ende erue in al dien ghelaghen dat gheleghen ware ertvast
ende naghelvast ende houdent euwelike paysiuellike alse har proper huus ende erue
Sonder weder segghen van yemene alse war bi dat de vorseide peter hi no sin oer
nemmeermer weder her hebben en mochte no ne gherehande recht der an clameren
en mochte : Ende omme dat wi scepenen van gheroutberghe vorghenoemt willen dat
alle dese vorworden bliuen ghehouden euwelike vast Ende ghestade ghelijc
datse vorenghescreuen sijn so hebbe wi vor ons ende vor Scepenen die an ons sce
penen zelen sin te gheroutberghe Dese lettere doen zeghelen bi der beden van beeden
den partien vorghenoemt met onsen contersayele vte hanghende in kinnesse van
wa[E]rheden de welke waren ghemaecht jnt carantioen ons heren alse men scref
Dusentech Driehondert Ende derttiene sondachs vor sente louwerheins dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]