[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 028r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst .. jhan van scoudbroec en(de) Gillis van lambreec maken cont en(de) kinlec allen den ghenen die
dese lettren selen zien en(de) horen lesen / Dat jhan de coninc heuet bezet en(de) bewijst en(de) op ghedreghen wettelike
Joncfrouwe lysebetten van den ham(m)e / en(de) joncfrouwe allisen van scoudbroec mestersen van sente katelinen [houe]houe
van aelst / twee scellinghe zwart(er) parisise tsiaers erfelike tshouesboef op Gillijs huus en(de) Erue van gherouts
berghe dat staet en(de) gheleghen es i(n) de veemarct ; te gheldene jaerlics ten Elken kersauo(n)de / En(de) dese twee
scellinghe tsiaers vorseit soe heuet Jan de coninc vorseit ghelouet gaet te doene op dandre sesse scellinghe
tsiaers die hi heuet opt selue bewijs / Jn kinnessen der waerheiden soe hebbe wij vorghenoemde scepenen dese
lettre(n) ghezeghelt vtehanghende / jnt jaer ons heren doe m(en) screef dertienhondert en(de) twaleue smanendaghes
vore onser vrouwen dach licht messe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]