[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 032r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst Adaem vten kerchoue en(de) symoen de man maken cont en(de)
kinlech allen den ghenen die dese lettere(n) zullen sien ene horen lesen Dat wouter
bertout heuet ghecocht ende ghecregen wettelech ende Redelec drie scellinghe ouder
suarter parisise erfelec Jeghen woutere(n) den scoetelere ende sine(n) wiue agnesen ende
dese voerseide dries cellinghe paris heuet woutere vorseit en(de) agnese sin wiif beset ende
bewiist op hare hus en(de) hofstat dat staet ende gheleghen es jn tshompartshoec
bi gillis slepelere(n) te gheldene te elken sente bamesse woutre(n) bertoude ochte den ghene(n)
die dese lettre(n) bringht Jn kinnessen der wareit hebbe wij scepenen vorseit dese lett(r)en
gheseghelt met osnen seghelen vthanghende Jnt Jaer an gracien doe men scref
dertienhondert ende sestiene dessondachs na alre heileghen dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]