[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die ziin En(de) selen ziin . dat katerine scupers heinric joffroets wedewe En(de) jan katerine En(de) mergriete hare
kindre die soe hadde van heinrike vors an deen zide En(de) laurens en(de) arnoud Jans scupers kindre an dandre / ziin verdeelt in der maniere(n) hier
na
volghende / dats te wetene / dat katerine en(de) hare kindre vors zelen hebben tvurste huus en(de) erue dat meester jan lieuins was staende te pamele
op den spey naest michiels riken En(de) laurense vors blijft dachterhuus en(de) erue toten naesten pale En(de) van den zeluen pale achter waert zelen
katerine En(de) hare kindre hebben derue toten andren pale / behouden dien / dat de wech toter gracht blijft ghemeene En(de) derue tusschen beede de(n) husen
ghelijc dat voren gheweest heeft tote nu / de wijngaert blijft ghemeene / En(de) laurens en mach ziin achterhuus vors niet voerder voertweert huse(n)
dant nu staet / de Rente diere vte gaet zelen zij ghelden alf en(de) alf / En(de) om(m)e de meerre versekerthede so heeft he(m) laurens vors wel en(de) wette
lic
ontheruet met voochde van den vors vursten huse en(de) erue / En(de) katerine en(de) hare kindre vors zijn re jn gheheruet Ende mits desen so
heeft de vors katerine quite ghescolden En(de) schelt quite met voochde alt goet erue en(de) cateyle dat hare en(de) haren kindren comen En(de) versteruen
mach van janne den cupre haren vader / En(de) al dat hier vors es dats ghedaen bi wille en(de) co(n)sente van Schepenen . Orconde der gillis va(n) der meere
der gillis cabbeliau / der gillis van der crayen En(de) der jan van den boengaerde alse Schepenen jn auden(aerde) . Dit was ghedaen jnt jaer ons heere(n)
.m.ccc.lxiiij. den twalefsten dach van meye.


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]